X
Üheaastane raihein

Üheaastane raihein (sort LIBONUS tetraploidne)

Kõrrelised

Lolium multiflorum westerwoldicum
Westerwold ryegrass

  • Algareng on keskmisest kiirem.
  • Väga sobiv kultuur silo tegemiseks.
  • Võib kasutada kaasliigina teistes rohumaasegudes.

Mullad. Sobivad viljakad, parasniisked ja mitte happelised mineraalmullad ning hästi lagunenud turvasmullad. Ei sobi põuased liivmullad ja vähelagunenud turvasmullad, happelised mullad ja lammimullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 25–30 kg/ha, segukülvis 6–10 kg/ha, varakevadel. Kaasliigid on itaalia raihein, punane ristik, hernes, suviraps. Võib kasutada kaasliigina teistes rohumaasegudes.

Saak ja kasutamine. Väga sobiv kultuur silo tegemiseks ja haljassöödaks tänapäeva majandamise tingimustes. Majanduslikult tasuvate saakide saavutamiseks on vaja rohumaad korralikult väetada. Toitainete omastamiseks ja taime arenguks vajalik piisaval hulgal sademeid. Saak 7–11 t/ha kuivaines.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!