X
Valge Mesikas

Valge Mesikas (sort KUUSIKU 1)

Liblikõielised

Melilotus alba L
Sweet clover

 

OMAPÄRA:

 • Väikeste elliptiliste-piklike lehekestega.
 • Valgete õitega liblikõieline.
 • Annab suure haljasmassi.
 • Mesikas on kultuur, mille oskuslikust viljelemisest võib põllumehele tõusta olulist tulu aidates tal püsida konkurentsis.
 • Mesikas on parim kultuur väheviljakate, mittehappeliste muldade mullaviljakuse tõstmiseks.
 • Hea vastupidavus haigustele.
 • Ilmastikukindel.
 • Õitsev mesikas on hea meetaim ja seetõttu kasvatavad paljud mesinikud seda kultuuri oma mesilate läheduseses.

Sobivad mullad: Kerge lõimisega liiv-, savimullad. Õhukesed rähkmullad. Mulla pH peaks olema 6,5 – 7.
Mittesobivad mullad: Happelised mullad, liigniisked mullad ja turvasmullad.

KÜLV

Üheaastase kultuuri korral külvata 12 – 15 kg/ha.
Kaheaastase kultuurina kasvatamisel võiks külvata 10– 15 kg/ha.

SAAK JA KASUTAMINE

Valget mesikat võib kasvatada nii ühe- kui kaheaastase kultuurina. Haljasväetiskultuuride kasvatamine on möödapääsmatu maheviljeluses ning puuduliku viljavahelduse korral. Külvata võib kas puhaskultuurina või kattevilja alla. Viimasel juhul on kulutuste kokkuhoiu nimel kõige otstarbekam külvata mesikas üheaegselt katteviljaga. Varakult koristatava kattevilja korral on Eesti oludes taimiku pikkus külviaasta sügisel ligikaudu 0,5 m. Puhaskülvi korral kasvab mesikas sügiseks ligikaudu meetri kõrguseks. Kuigi põld ei anna jooksval aastal müügitoodangut täidab see samal ajal ettenähtud liblikõieliste pinda, rikastab mulda lämmastikuga ning orgaanikaga.
Kasvatamist kaheaastase kultuurina ja külvamist kattevilja alla võib soovitada eeskätt teraviljakasvatajatele kellel külviaastal pole raskusi liblikõieliste osatähtsusega, kuid samal ajal soovivad oma mulla omadusi oluliselt parandada. Põld ei anna sel juhul müügitoodangut ühel aastal.
Mesikas ei vaja väetamist, vaheltharimist, taimekaitset ja mesika viljelemisel mullaviljakus paraneb.

Pakendatud 25 kg ja 10kg /kott

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!