X
Valge ristik

Valge ristik (sort ALICE)

Liblikõielised

Trifolium repens L
White clover

OMAPÄRA

  • Laialeheline sort.
  • Aretatud kõrge saagi saamiseks ja karjatamiskindluse parandamiseks.
  • Intensiivne kevadine kasv.
  • Hea talvekindlus.
  • Väga vastupidav karjatamisele.
  • Väljapaistev võistlusvõime – püsib pikka aega rohukamaras.
  • Eelistatud sort maheviljelejate seas.

Sobivad mullad: Parasniisked, soodsa niiskusrežiimiga rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad.
Mittesobivad mullad: Üleujutatud lammimullad, hästi lagunenud turvasmullad, kuivad ja õhukesed rähkmullad ja happelised, kuivad, huumusvaesed liivmullad. Mulla happesus pH KCl5,7–7,0(nõrgalt happeline-neutraalne).

Külvisenorm: Segukülvis 3-5 kg/ha. Puhaskülvis (tavaliselt ei kasutata) on külvimäär 8-10 kg/ha. Sobiv külviaeg on aprilli lõpust maikuu keskpaigani.
Kaasliigid: Punane ristik, roosa ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, põldtimut, üheaastane raihein.

SAAK JA KASUTAMINE

On aretatud kõrge saagi saamiseks ja karjatamiskindluse parandamiseks. Sort Alice`l on intensiivsem kevadine kasv ükskõik millise teise samasuguse valge ristiku sordi suhtes. Alice on väga agressiivne ja vastupidav intensiivse karjatamise tingimustes. Alice on eelistatud sort maheviljelejate seas.
Sort on esmakordselt registreeritud 1998 a. Saksamaal.
Eesti kasvatatalse alates 2007 aastast.

Pakendatud 10 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!