X
Valge ristik

Valge ristik (sort LIFLEX)

Liblikõielised

Trifolium repens L
White clover

OMAPÄRA

  • Kõrgesaagiline.
  • Hilise arenguga.
  • Saagikus on keskmisest kõrgem.
  • Talvekindlus väga hea.
  • Kevadise kasvu algus kiire.
  • Sobib ka karjatamiseks mõeldud segudesse.
  • Kasvab tihedaks kamaraks.

Sobivad: Parasniisked, soodsa niiskusrežiimiga rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad.
Ei sobi: Üleujutatud lammimullad, hästi lagunenud turvasmullad, kuivad ja õhukesed rähkmullad ja happelised, kuivad, huumusvaesed liivmullad. Mulla happesus pH KCl5,7–7,0(nõrgalt happeline-neutraalne).

Külvisenorm segukülvis 2 – 4 kg/ha, puhaskülvis (tavaliselt ei kasutata) on külvimäär 4 – 5 kg/ha. Sobiv külviaeg on aprilli lõpust maikuu keskpaigani.
Kaasliigid: Punane ristik, roosa ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, põldtimut, üheaastane raihein.

SAAK JA KASUTAMINE

Kuivainesaak kõigub 5–8 t/ha aastas. Söödaväärtus on kõrge, mis ei lange enne täisõitsemist. Toitained on loomade poolt hästi omastatavad. Läbilöövus rajamisaastal on nõrk. Soodsates tingimustes annab ta saaki mitmeid aastaid.

Pakendatud 10 ja 20 kg/kott

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!