X
Valge ristik

Valge ristik (sort VYSOCAN)

Liblikõielised

Trifolium repens L
White clover

  • Saagikus on keskmisest kõrgem.
  • Talvekindlus hea.
  • Kevadine kasvu algus kiire, samuti on taaskasvu kiirus väljapaistev.
  • Sobib ka karjatamiseks mõeldud segudesse.

Mullad. Sobivad parasniisked, soodsa niiskusrežiimiga rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Ei sobi üleujutatud lammimullad, hästi lagunenud turvasmullad, kuivad ja õhukesed rähkmullad ja happelised, kuivad, huumusvaesed liivmullad. Mulla happesus pH KCl5,7–7,0 (nõrgalt happeline-neutraalne).

Külvisenorm. Puhaskülvis (tavaliselt ei kasutata) 4-5 kg/ha, segukülvis 2 - 3 kg/ha. Kaasliigid on punane ristik, roosa ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, põldtimut ja üheaastane raihein.

Saak ja kasutamine. Kuivainesaak kõigub 5–8 t/ha aastas. Söödaväärtus on kõrge, mis ei lange enne täisõitsemist. Toitained on loomade poolt hästi omastatavad. Läbilöövus rajamisaastal on nõrk. Soodsates tingimustes annab ta saaki mitmeid aastaid. Uuemad sordid annavad kõrgeid saake ka siloks kasvatamisel.
Sort on esmakordselt registreeritud Saksamaal 1998.a. Eestis hakati esmakordselt kasvatama 2007.a., hiljem ka mujal.

Pakendatud 10 kg/kott.

 

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!